ειδικοί στόχοι

στρατηγική

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας είναι παράγωγο του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου και περιλαμβάνει 14 πράξεις -έργα, μελέτες και προγράμματα- για:

  • την αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,
  • τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης,
  • την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών,
  • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών και
  • την άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία.
μάθετε περισσότερα

αστικό κέντρο Καβάλας

περιοχή παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις συνοικίες Αγίου Ιωάννη, κέντρου, Αγίου Νικολάου και Παναγίας, το μεγαλύτερο μέρος των συνοικιών Αγίου Παύλου και Αγίου Γεωργίου και ένα μικρό μέρος της συνοικίας «Σούγιολου», με συνολική έκταση 1 τ.χλμ και πληθυσμό 12.276 άτομα. Ως εκ τούτου, ο χωρικός εντοπισμός της περιοχής παρέμβασης αφορά στην ευρύτερη περιοχή του επιχειρηματικού και ιστορικού κέντρου της πόλης της Καβάλας.

μάθετε περισσότερα

φορέας υλοποίησης

εταιρικό σχήμα

Ο φορέας υλοποίησης της ΣΒΑΑ είναι ένα εταιρικό σχήμα εμπλεκόμενων φορέων, το οποίο συντονίζει ο δήμος Καβάλας. Η πολυδιάστατη και πολύπλοκη φύση των αστικών προβλημάτων απαιτεί συλλογικές, συντονισμένες και πολυπρόσωπες στρατηγικές που να εμπλέκουν πληθώρα παραγόντων. Οι συνεργασίες λοιπόν, και η εν γένει συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση φορέων, θεωρούνται πως είναι το πιο επιτυχημένο μέσο για την επίτευξη των στόχων του δήμου.

etairiko-sxima-logo-dimos-kavalas
etairiko-sxima-logo-dimofeleia
etairiko-sxima-logo-epimelitirio
etairiko-sxima-logo-olk
etairiko-sxima-logo-eforia-arxaiotiton-kavalas
etairiko-sxima-logo-esamea
etairiko-sxima-logo-tee
μάθετε περισσότερα