έργα 2014-2020

αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους

οικόπεδο πρώην
ιδιοκτησίας Κρέη

krei

περιγραφή

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του αστικού οικοπέδου, πρώην ιδιοκτησίας Κρέη, νυν ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού, σε χώρο ανοικτών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται σε επαφή με την εξωτερική πλευρά της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας και δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο.

Τα δύο συνοδά κτίρια αποκαθίστανται και αποκτούν νέες χρήσεις. Συγκεκριμένα, το ένα θα λειτουργήσει από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ως Ανοικτό Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων μαρμάρου, ψηφιδωτού, εικόνας και κεραμικής. Το δεύτερο, από τον δήμο Καβάλας ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αναψυχής και παρατηρητήριο προς την αυλή αλλά και προς την οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και το Παλαιό Υδραγωγείο. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου πρόκειται να εξοπλιστεί με έπιπλα και ειδικές κατασκευές ώστε να φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις.

αναμενόμενα οφέλη

Οι παρεμβάσεις αναμένεται ότι:

  • θα αποκαταστήσουν, αξιοποιήσουν και αναδείξουν πόρους ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας,
  • θα εξωραΐσουν και αναβαθμίσουν την περιοχή προσδίδοντάς της νέα χρήση,
  • θα εμπλουτίσουν το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν της πόλης και θα ενδυναμώσουν τη φέρουσα ικανότητά της (κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, περιβαλλοντική),
  • θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, αστικός, εκπαιδευτικός, επαγγελματικός, συνεδριακός τουρισμός),
  • θα εμπλουτίσουν τις τοπικές υπηρεσίες πολιτισμού με τη λειτουργία μίας νέας υποδομής για επιστήμονες και καλλιτέχνες και ιδιαίτερα του Ανοικτού Κέντρου Συντήρησης Αρχαιοτήτων,
  • θα εκπαιδεύσουν-μυήσουν διάφορες ομάδες επισκεπτών στα μυστικά της συντήρησης αρχαιοτήτων,
  • θα συμβάλλουν στην ανάδειξη και προβολή των γειτονικών μνημείων, της βορειοανατολικής πύλης (Πλ12) της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας & του Παλαιού Υδραγωγείου.

Το Ανοικτό Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων μαρμάρου, ψηφιδωτού, εικόνας και κεραμικής, πέρα από τις συνηθισμένες εργασίες και διαδικασίες συντήρησης των αρχαιοτήτων, θα είναι επισκέψιμο από μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και από άλλους ενδιαφερόμενους.