έργα 2014-2020

ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων

πλατεία καπνεργάτη

plateia-kapnergati

περιγραφή

Η ανάπλαση και επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη αποτελεί ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης του κέντρου της Καβάλας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

  • Πεζοδρόμηση των οδών Κασσάνδρου (από την Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι την Αβέρωφ), Αβέρωφ (από την Ομονοίας μέχρι την Ελευθερίου Βενιζέλου) και της Ανωνύμου μπροστά από τη Δημοτική Καπναποθήκη.
  • Μονοδρόμηση της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και της οδού Δαγκλή (με κατεύθυνση από την οδό Ομονοίας προς την οδό Κων/νου Παλαιολόγου).
  • Σχεδιασμός και κατασκευή περιοχών νερού και παρτεριών διαφορετικών φυτεύσεων.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού κατά μήκος των πεζοδρόμων και των πεζοδρομίων.
  • Ανάπλαση των ενδιάμεσων διαδρομών, σκληρών επιφανειών και πρανών της Πλατείας Καπνεργάτη.

αναμενόμενα οφέλη

Η Πλατεία Καπνεργάτη θα εξελιχθεί σε σημείο αναψυχής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Οι παρεμβάσεις αφενός δημιουργούν έναν σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο χώρο και αφετέρου εξασφαλίζουν την κίνηση και την προσβασιμότητα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζόμενων ατόμων (με οδεύσεις τυφλών, ράμπες με μικρές κλίσεις, χρήση αντιολισθητικών υλικών δαπεδόστρωσης, κτλ.).

Τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής:

  • Αναβαθμίζεται αισθητικά και λειτουργικά το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. Η δημιουργία νέων πεζοδρόμων αλλά και η σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο, συμβάλλει στην ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών.
  • Περιορίζεται η χρήση ιδιωτικών οχημάτων και ως εκ τούτου, μειώνονται η ηχητική όχληση και οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.Επιπλέον, αυξάνονται οι χώροι πρασίνου και βελτιώνεται το μικροκλίμα της περιοχής.
  • Ενισχύεται η εμπορική κίνηση και η επισκεψιμότητα της περιοχής και αναδεικνύεται η Πλατεία Καπνεργάτη ως νέος αστικός πόλος.
  • Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται το κτίριο της Δημοτικής Καπναποθήκης και άλλα ιστορικά κτίρια και μνημεία που αποτελούν σημεία αναφοράς της πλατείας.