έργα 2014-2020

επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών

κεντρικός λιμένας

limani

περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτιστοποίηση των χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων της περιοχής του προσήνεμου μόλου του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, από την επαφή του με τα πρανή της «Παναγίας» έως το ακρομόλιό του, η οποία ταυτίζεται με την περιοχή ελλιμενισμού των κρουαζιερόπλοιων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • διορθωτικές επεμβάσεις στο οδόστρωμα και στις επενδύσεις του κρηπιδώματος του προσήνεμου μόλου,
  • εξοπλισμό του κρηπιδώματος με σύγχρονους προσκρουστήρες,
  • βελτίωση του οδικού δικτύου της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και
  • ηλεκτρομηχανολογική υποστήριξη του προσήνεμου μόλου με δίκτυα φωτισμού, ηλεκτροδότησης, πυρασφάλειας και υδροδότησης των εισερχόμενων πλοίων.

αναμενόμενα οφέλη

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Κεντρικός Λιμένας Καβάλας θα αποκτήσει νέες σύγχρονες υποδομές και θα αναβαθμιστεί λειτουργικά και αισθητικά.

Οι αναβαθμισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης αυτόματων πωλητών ρεύματος και νερού για τα ελλιμενισμένα σκάφη και του νέου ηλεκτροφωτισμένου οδικού δικτύου της χερσαίας ζώνης του λιμανιού από τους ιδιοκτήτες, τα πληρώματα και τους επιβάτες φιλοξενούμενων πλοίων (κυρίως κρουαζιερόπλοιων), τους επισκέπτες της πόλης, τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες του τουρισμού́.

Τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής:

  • Βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας του προσήνεμου μόλου του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας.
  • Βελτίωση της ασφάλειας των χρηστών του λιμένα και των ελλιμενισμένων σκαφών.
  • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας.
  • Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Καβάλας.