έργα 2014-2020

ενεργειακή αναβάθμιση

12ο δημοτικό σχολείο

12o-dimotiko

περιγραφή

Αντικείμενο της πράξης είναι:

 • η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και του προαύλιου χώρου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (ενδεικτικά αναφέρονται:εγκαταστάσειςεξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους, παθητικών συστημάτων σκίασης, ενεργειακά αποδοτικότερων φωτιστικών, συστοιχίας ηλιακών πεδίων συνολικού εμβαδού 100 μ2 για παραγωγή θερμού νερού, κ.ά.),
 • η βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, π.χ. μέσω της εγκατάστασης ανελκυστήρα και της κατασκευής εξωτερικής ράμπας,
 • η ανακαίνιση υφιστάμενων και η διαμόρφωση νέων χώρων υγιεινής,
 • η κατασκευή θερμοκηπίου στο δώμα των αποδυτηρίων και
 • η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με φυτεύσεις.

αναμενόμενα οφέλη

Στα αναμενόμενα οφέλη συγκαταλέγονται:

 • το χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου,
 • η εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων για τη λειτουργία του σχολείου και
 • η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των παιδιών.

Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια φέρουν πολλαπλά οφέλη, συμβάλλοντας:

 • στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
 • στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα,
 • στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των πόλεων,
 • στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και
 • στη βελτίωση της καθημερινότητας όσων διαβιούν εντός αυτών.