έργα 2014-2020

ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας

φρούριο

frourio

περιγραφή

Η πράξη περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων για τη λειτουργική αξιοποίηση των χώρων του Φρουρίου Καβάλας και συγκεκριμένα του κοιτώνα αξιωματικών, της φυλακής και του κυκλικού πύργου, για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του επισκέπτη και την ανάδειξη του Φρουρίου ως ξεχωριστού χώρου εμπειρίας και πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

 • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και η εγκατάσταση σύγχρονων μέσων πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (βίντεο προβολές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακή ξενάγηση, κ.ά.),
 • η προμήθεια ψηφιακού και εκθεσιακού εξοπλισμού,
 • η βελτίωση εσωκλιματικών συνθηκών στα τρία κτίσματα,
 • ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η τοποθέτηση συστήματος σήμανσης,
 • η ανάπτυξη ενιαίας λεκτικής-οπτικής ταυτότητας, και
 • η προβολή του Φρουρίου με σύγχρονες πρακτικές και με έμφαση στις νέες του υπηρεσίες και υποδομές.
frourio
frourio
frourio

αναμενόμενα οφέλη

Το βασικό αποτέλεσμα της πράξης είναι ότι θα αποδοθεί νέα χρήση στα τρία κτίσματα του Φρουρίου, που παραμένουν κενά και είναι επισκέψιμα μόνο ως κελύφη – μέλη του συνόλου της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της ακρόπολης της Καβάλας.

Δεδομένου ότι η ακρόπολη και το Φρούριο της Καβάλας ήδη θεωρούνται τοπόσημα της περιοχής, με σταθερά ανοδική πορεία σε επίπεδο επισκεψιμότητας, το εν λόγω έργο επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την υπεραξία που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια, να εμπλουτίσει το ήδη προσφερόμενο προϊόν και να «ανοίξει τις πύλες» του Φρουρίου σε ένα νέο διευρυμένο κοινό, στην τοπική κοινωνία, στους επισκέπτες της πόλης και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα αναμενόμενα οφέλη αναφέρονται επιγραμματικά ως εξής:

 • ενίσχυση της επισκεψιμότητας,
 • λειτουργία του Φρουρίου ως εκπαιδευτικού πόλου,
 • βελτίωση προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων,
 • ανάδειξη του μνημείου,
 • προστασία υλικής και άυλης τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και
 • ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών για τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.