παρουσίαση στρατηγικής

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων αστικών περιοχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας είναι παράγωγο του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου και περιλαμβάνει 14 πράξεις (έργα, μελέτες και προγράμματα) για:

 • την αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,
 • τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης,
 • την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών,
 • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών και
 • την άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει τεθεί από τον δήμο Καβάλας περιλαμβάνει την ανάπτυξη του αστικού κέντρου της πόλης, τόσο με όρους χωρικής συνοχής όσο και με όρους βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα του αστικού κέντρου της Καβάλας επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την αναπτυξιακή φυσιογνωμία όλης της πόλης, τα αποτελέσματα θα είναι πολλαπλασιαστικά και θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ο στρατηγικός στόχος της ΣΒΑΑ του δήμου Καβάλας είναι η «βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης».

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις συνοικίες Αγίου Ιωάννη, κέντρου, Αγίου Νικολάου και Παναγίας, το μεγαλύτερο μέρος των συνοικιών Αγίου Παύλου και Αγίου Γεωργίου και ένα μικρό μέρος της συνοικίας «Σούγιολου», με συνολική έκταση 1 τ.χλμ και πληθυσμό 12.276 άτομα.

Ως εκ τούτου, ο χωρικός εντοπισμός της περιοχής παρέμβασης αφορά στην ευρύτερη περιοχή του επιχειρηματικού και ιστορικού κέντρου της πόλης της Καβάλας. Ο λόγος είναι διττός και σχετίζεται τόσο με την ταυτότητά της όσο και με τον ρόλο της.

 • Ως προς τον ρόλο της, αποτελεί το πλέον νευραλγικό τμήμα της πόλης όπου συγκεντρώνονται η εμπορική δραστηριότητα, η διοίκηση, οι υπηρεσίες και πολλές επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.
 • Ως προς την ταυτότητά της, συγκεντρώνει πλήθος ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διακρίνουν την πόλη, όπως κτίρια καπναποθηκών, πολλά αξιόλογα διατηρητέα κτίσματα, την πλατεία Καπνεργάτη, την πλατεία Κρέη, την πλατεία Ελευθερίας, το θαλάσσιο μέτωπο και τη χερσαία ζώνη του ΟΛΚ, την ιστορική συνοικία της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου και πλήθος μνημείων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση της περιοχής παρέμβασης με σημαντικές περιοχές του δήμου, όπως ο αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων και το βαπτιστήριο της Λυδίας. Είναι προφανές, ότι η Παλιά Πόλη μαζί με τις δύο προαναφερόμενες περιοχές αποτελούν τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία του δήμου, τα οποία οφείλουν να συνδεθούν και να αλληλοτροφοδοτηθούν δημιουργώντας μεταξύ τους ένα λειτουργικό δίκτυο. Η περιοχή παρέμβασης πέραν των υπολοίπων στοιχείων της λειτουργεί και ως πύλη τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για το συγκεκριμένο «τρίπολο».

Ο φορέας υλοποίησης της ΣΒΑΑ είναι ένα εταιρικό σχήμα εμπλεκόμενων φορέων, το οποίο συντονίζει ο δήμος Καβάλας. Η πολυδιάστατη και πολύπλοκη φύση των αστικών προβλημάτων απαιτεί συλλογικές, συντονισμένες και πολυπρόσωπες στρατηγικές που να εμπλέκουν πληθώρα παραγόντων. Οι συνεργασίες λοιπόν, και η εν γένει συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση φορέων, θεωρούνται πως είναι το πιο επιτυχημένο μέσο για την επίτευξη των στόχων του δήμου.

Εταιρικό σχήμα ΣΒΑΑ δήμου Καβάλας:

 • Δήμος Καβάλας
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας – «Δημωφέλεια»
 • Οργανισμός Λιμένα Καβάλας
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
 • Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
etairiko-sxima-logo-dimos-kavalas
etairiko-sxima-logo-dimofeleia
etairiko-sxima-logo-epimelitirio
etairiko-sxima-logo-olk
etairiko-sxima-logo-eforia-arxaiotiton-kavalas
etairiko-sxima-logo-esamea
etairiko-sxima-logo-tee

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων είναι 8.599.657,51€ και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της Στρατηγικής είναι η εξαετία 01.01.2017 έως και 31.12.2023.

Κάποια έργα αποτελούν έργα «γέφυρες» των προηγούμενων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων αστικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο «Ανάπλαση και επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΟΣΑΑ 2007-2013 ως προς το μελετητικό του κομμάτι και το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΒΑΑ 2014-2020 ως προς το κατασκευαστικό, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.

Ομοίως, συνεχιζόμενα έργα είναι τα ακόλουθα:

 • «Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης Καβάλας»
 • «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους»
 • «Πολιτιστικό Κέντρο δήμου Καβάλας»