έργα 2014-2020

ειδικότητες του τομέα τουρισμού - πολιτισμού για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

προγράμματα κατάρτισης

programma-katartisis

περιγραφή

Η πράξη αφορά στην παροχή συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των ανέργων. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης για 100 ωφελούμενους:

  • τεχνικές κεραμικής και αγγειοπλαστικής,
  • τεχνικές μεταποίησης και επεξεργασίας ξύλου,
  • επεξεργασία και δεματοποίηση καπνού,
  • γραφιστικές τέχνες,
  • ψηφιακό μάρκετινγκ και διάθεση τοπικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
  • εστιατορική τέχνη.

αναμενόμενα οφέλη

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας εντόπισε την ελλιπή κατάρτιση της τοπικής παραγωγικής δύναμης σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, καθώς και τον χαμηλό βαθμό χρήσης καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών στους κλάδους του τουρισμού και του πολιτισμού.

Η εν λόγω πράξη ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ελλείψεις μέσω της κατάρτισης και εξειδίκευσης 100 ωφελουμένων σε επιλεγμένες ειδικότητες και επαγγελματικές δραστηριότητες, που άπτονται του τομέα τουρισμού – πολιτισμού, αναδεικνύουν τα μοναδικά στοιχεία της πόλης (π.χ. την ιστορία της καπνεργασίας, τη διαχρονική παρουσία – λειτουργία της ως πόλη – λιμάνι και την άσκηση της τέχνης του καραβομαραγκού) και την καθιστούν ελκυστικότερη σε κατοίκους, επισκέπτες, επιχειρήσεις, κτλ.

Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρέχουν επαγγελματικά εφόδια σε 100 ανέργους ηλικίας 24 – 45 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Θα δημιουργηθούν έτσι οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθούν οι τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη.