έργα 2007-2013

διαμόρφωση του εσωτερικού του κτιρίου της δημοτικής καπναποθήκης

πολιτιστικό κέντρο

politistiko-kentro

περιγραφή

Η πράξη αφορά στη διαμόρφωση του εσωτερικού του κτιρίου της Δημοτικής Καπναποθήκης Καβάλας ώστε να φιλοξενήσει το Πολιτιστικό Κέντρο δήμου Καβάλας και συγκεκριμένα τα παρακάτω:

 • Ιστορικό αρχείο δήμου Καβάλας
 • Έκθεση έργων και αρχείου Πολύγνωτου Βαγή
 • Εικαστική έκθεση δήμου Καβάλας
 • Λαογραφική έκθεση δήμου Καβάλας
 • Αίθουσες περιοδικών εκθέσεων
 • Αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων

H πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Πολιτιστικού Κέντρου δήμου Καβάλας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Προμήθεια επίπλων και ειδικών κατασκευών
 • Προμήθεια φωτιστικών
 • Προμήθεια μουσειακών κουκλών
 • Προμήθεια υλικού εκθέσεων
 • Συντήρηση αντικειμένων

αναμενόμενα οφέλη

Η πράξη αναμένεται:

 • Να διαφυλάξει, να προβάλλει και να αναδείξει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά με τη δημιουργία μόνιμων, περιοδικών εκθέσεων και ηλεκτρονικών εφαρμογών.
 • Να δημιουργήσει νέες σύγχρονες υποδομές για πολιτιστική χρήση (αίθουσες περιοδικών εκθέσεων και πολλαπλών εκδηλώσεων).
 • Να ενθαρρύνει τον επιστημονικό διάλογο (λαογράφων, εθνολόγων, ιστορικών, αρχειονόμων, ιστορικών τέχνης, κ.ά.).
 • Να εκπαιδεύσει τους νέους και το ευρύ κοινό σε θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού.
 • Να αξιοποιήσει ένα κτίριο που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως μνημείο και έργο τέχνης (Δημοτική Καπναποθήκη).
 • Να εμπλουτίσει το πολιτιστικό και το τουριστικό προϊόν της περιοχής.