έργα 2014-2020

διερεύνηση χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας

προσβασιμότητα Παλιάς Πόλης

palia-poli

περιγραφή

Η Παλιά Πόλη της Καβάλας (συνοικία Παναγία) αποτελεί τυπικό δείγμα οχυρωμένου μεσαιωνικού οικισμού που συνέχισε να κατοικείται αδιάκοπα μέχρι τις μέρες μας, με επακόλουθο τη διαμόρφωση ενός πολεοδομικού ιστού με στενούς ελικοειδείς δρόμους και περιορισμένες προσβάσεις. To γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το φυσικό ανάγλυφο της χερσονήσου όπου αναπτύσσεται και τη μεσαιωνική οχύρωση που διατηρείται ακόμη και λειτουργεί ως όριο της συνοικίας, καθιστά προβληματικές τις προσβάσεις σε αυτήν.

Το παραδοτέο της πράξης αποτελεί ένα σύνολο τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, αρχαιολογικών και κτηματολογικών δεδομένων, τα οποία θα οδηγήσουν σε προτάσεις χωροθέτησης και τρόπους πρόσβασης της κάτω πόλης με την ιστορική συνοικία της Παναγίας (ασανσέρ, σκάλες, νέες προσβάσεις και διαδρομές εσωτερικά του τείχους, περιμετρική διαδρομή εξωτερικά του τείχους).

αναμενόμενα οφέλη

Τα τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, αρχαιολογικά και ιδιοκτησιακά δεδομένα είναι απαραίτητα ώστε σε επόμενο στάδιο να προχωρήσει η προκήρυξη των απαιτούμενων μελετών για την κατακόρυφη σύνδεση της χερσονήσου με την κάτω πόλη.

Η μελλοντική υλοποίηση της σύνδεσης θα βελτιώσει την προσβασιμότητα σε έναν πόλο έλξης κατοίκων και επισκεπτών. Τα έργα υποδομής προσβασιμότητας θα συμβάλλουν στη μείωση των μεγάλων κυκλοφοριακών προβλημάτων της περιοχής αλλά και στη μείωση της ατμοσφαιρικής, της ηχητικής και της αισθητικής ρύπανσης που προκαλείται από τα οχήματα.