έργα 2014-2020

άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους

προσβασιμότητα ΑμεΑ

odigos-prosvasimotitas-amea

περιγραφή

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • την καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας, εστιάζοντας στα ανθρωπογενή στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος της πόλης (επιλογές διαμονής, μετακινήσεις, αξιοθέατα, μνημεία, αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους, παραλίες, θέατρα, κινηματογράφους, δημοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, χώρους εστίασης, εμπορικά καταστήματα, αθλητικούς χώρους, χώρους στάθμευσης, κτλ.),
  • την ψηφιοποίηση του συνόλου των συλλεχθέντων στοιχείων, σε μορφή κατάλληλη για την περαιτέρω ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους από άλλες ψηφιακές εφαρμογές του δήμου Καβάλας,
  • τη δημιουργία «οδηγού για κατοίκους και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του δήμου Καβάλας», ο οποίος θα συγκεντρώνει πληροφορίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές για αναγνώστες με αναπηρίες διαφόρων κατηγοριών.
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στην πλατεία Καπνεργάτη, 11-08-2020
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στην πλατεία Καπνεργάτη, 11-08-2020
εκπαιδευμένοι ελεγκτές συλλέγουν στοιχεία για την προσβασιμότητα στην πόλη, 11-08-2020
εκπαιδευμένοι ελεγκτές συλλέγουν στοιχεία για την προσβασιμότητα στην πόλη, 11-08-2020
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, 11-08-2020
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, 11-08-2020
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στη Δημοτική Καπναποθήκη, 11-08-2020
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στη Δημοτική Καπναποθήκη, 11-08-2020
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στη Δημοτική Καπναποθήκη, 11-08-2020
έλεγχος υποδομών και υπηρεσιών στη Δημοτική Καπναποθήκη, 11-08-2020
μέτρηση της κλίσης των επιφανειών στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, 11-08-2020
μέτρηση της κλίσης των επιφανειών στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, 11-08-2020

αναμενόμενα οφέλη

Τα οφέλη της πράξης εντοπίζονται στους ακόλουθους τέσσερις τομείς:

  • Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, στη βελτίωση της επικοινωνίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εμποδιζόμενων ατόμων, αλλά και του συνόλου του πληθυσμού.
  • Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα της πράξης θα αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο προώθησης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης στη μεγάλη ομάδα των ατόμων με αναπηρία, η οποία λόγω απουσίας κατάλληλων υποδομών, είναι πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί.
  • Τουριστική Ανάπτυξη. Η δημιουργία προσβάσιμων πολιτιστικών χώρων θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών, καθώς τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα τουριστών, που επιλέγει τους προορισμούς που θα επισκεφτεί με συγκεκριμένα κριτήρια.
  • Ψηφιακή Σύγκλιση. Η προσβασιμότητα θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, μέσα από τα οποία τα εμποδιζόμενα άτομα θα εντοπίζουν τους κατάλληλους χώρους διαμονής, εστίασης, αναψυχής, κτλ. και θα σχεδιάζουν την επίσκεψή τους σε αυτά.

 

👉 Βρείτε εδώ τον Οδηγό του δήμου της Καβάλας με πληροφορίες προσβασιμότητας για κατοίκους και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα.
♿ Ο Οδηγός δημιουργήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο της Πράξης: “Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους” της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας.
🎯 Στόχος αυτής της έκδοσης είναι η προσέλκυση και διευκόλυνση των επισκεπτών και των κατοίκων της Καβάλας ώστε να απολαμβάνουν τις ομορφιές της πόλης χώρις εμπόδια.