έργα 2007-2013

αποκατάσταση κτιρίου

μεγάλη λέσχη

megali-lesxi

περιγραφή

Η αποκατάσταση της Μεγάλης Λέσχης Καβάλας περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη στατική ενίσχυση στοιχείων του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, την εγκατάσταση νέων ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών δικτύων, καθώς και δικτύων θέρμανσης, ψύξης και πυρασφάλειας και την κατασκευή ανελκυστήρα και ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η συντήρηση και η αποκατάσταση όλων των εσωτερικών επιχρισμάτων, του υπάρχοντος ζωγραφικού διακόσμου (τοιχογραφίες) και του διατηρητέου εξοπλισμού του κτιρίου (σκαλιστές πορσελάνινες θερμάστρες, ξύλινα έπιπλα – αντίκες, κ.ά.), καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και επίπλων.

αναμενόμενα οφέλη

  • Αποκατάσταση ενός «ανενεργού» μνημείου της πόλης.
  • Προστασία και ανάδειξη της τοπικής κληρονομίας.
  • Επανάχρηση και λειτουργία του μνημείου ως χώρου εκδηλώσεων (εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, συναυλίες, κτλ.).
  • Περαιτέρω ανάδειξη της οδού Κύπρου και του συνόλου των μνημείων της.
  • Εμπλουτισμός του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της πόλης.