έργα 2014-2020

δημιουργία δομών στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

kick it

kick-it

περιγραφή

Το «Kick iT» είναι μία μη κερδοσκοπική δομή υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στους τομείς του τουρισμού και της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Φιλοδοξεί να εισάγει στην εργαλειοθήκη των επιχειρήσεων νέους τρόπους και διαδικασίες καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ώστε αυτές να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε υφιστάμενες και νέες αγορές, αυξάνοντας τα κέρδη τους και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.

To «Kick iT» θα παρέχει σε 50 επιχειρηματικές ομάδες τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης:

 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης/εκπαίδευσης στα βασικά ζητήματα του επιχειρείν.
 • Υπηρεσίες αναδοχής (mentoring). Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
 • Ενέργειες δικτύωσης.
 • Νομική και λογιστική υποστήριξη.
 • Εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης.
 • Συντονισμός και αξιολόγηση της πορείας των επιχειρηματικών ομάδων.
dimofeleia_53
dimofeleia_47
dimofeleia_44
dimofeleia_21
dimofeleia_06
dimofeleia_02

αναμενόμενα οφέλη

Η σύσταση του «Kick iT» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της περιοχής και ένα εγχείρημα δημιουργίας ενός μόνιμου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στον δήμο Καβάλας. Θα ενισχύσει ολιστικά την επιχειρηματικότητα, την (αυτό)-απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία, τη δημιουργία νέων και καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

 • Η συμβολή στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.
 • Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και ειδικών γνώσεων των ωφελουμένων.
 • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας του συνόλου των φορέων της τετραπλούς έλικας της καινοτομίας.
 • Η συμβολή σε μια ευρύτερη θετική οικονομική αλλαγή.
 • Η ανάπτυξη του τουρισμού, του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών.
 • Η καταπολέμηση του brain drain.

ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της προτεινόμενης πράξης είναι υποψήφιοι ή εν ενεργεία επιχειρηματίες στους τομείς του τουρισμού και της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο ατομικά πρόσωπα όσο και επιχειρηματικές ομάδες (ατομικά πρόσωπα που δρουν συνεργατικά). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή μιας αίτησης είναι η επιχείρηση να εδρεύει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.