έργα 2014-2020

ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών

infopoint

infopoint

περιγραφή

Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο συστημάτων:

  • Το «καινοτόμο κέντρο διαδραστικής ενημέρωσης των πολιτών και επισκεπτών του δήμου Καβάλας», το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε αίθουσα του ισογείου της Δημοτικής Καπναποθήκης Καβάλας (Πλατεία Καπνεργάτη). Πρόκειται για ένα διαδραστικό τουριστικό κέντρο πληροφόρησης «Infopoint» για την προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής. Το Infopoint θα παρέχει σύγχρονους, καινοτόμους και εναλλακτικούς τρόπους πληροφόρησης μέσω της λειτουργίας εννέα πρωτοποριακών διαδραστικών συστημάτων.
  • Το «σύστημα ενημέρωσης, πληροφόρησης και ξενάγησης των επισκεπτών και πολιτών του δήμου Καβάλας», οι υπηρεσίες του οποίου θα είναι διαθέσιμες μέσω δικτύου wi-fi σε όλη την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου (εμπορικοί δρόμοι, πλατείες, κτλ.). Πρόκειται για μία διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή που θα δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής περιήγησης στην πόλη, χρήσης διαδραστικού χάρτη με σημεία ενδιαφέροντος και πρόσβασης σε χρηστικές πληροφορίες.

αναμενόμενα οφέλη

  • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.
  • Ο εκσυγχρονισμός της προβολής και η καλύτερη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σημείων ενδιαφέροντος του δήμου.
  • Η αξιοποίηση και ανάδειξη ενός διατηρητέου κτιρίου (Δημοτική Καπναποθήκη), χαρακτηρισμένου ως μνημείου και έργου τέχνης.
  • Η διάθεση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πολίτες του δήμου Καβάλας, αλλά και στους επισκέπτες.