έργα 2007-2013

δημιουργία χώρου πρασίνου και φωτισμός στη ζώνη προστασίας του τείχους

δυτικό παράλιο τείχος

ditiko-paralio-toixos

περιγραφή

Η πράξη αφορά στην αξιοποίηση του χώρου δυτικά της χερσονήσου της Παναγίας (Παλιά Πόλη Καβάλας), εξωτερικά του παράλιου τείχους και στο ανατολικό τμήμα του λιμένα Καβάλας, με την προσθήκη χώρου πρασίνου,την υλοποίηση μίας σειράς διαμορφώσεων χώρου αλλά και τον κατάλληλο φωτισμό του μνημείου.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη δημιουργία ζώνης προστασίας του μνημείου, διατηρώντας άλλες χρήσεις και κατασκευές σε απόσταση από αυτό και διασφαλίζοντας την οπτική επαφή προς το μνημείο αλλά και την αισθητική του περιβάλλοντα χώρου του. Παράλληλα, η προσθήκη πρασίνου και ζώνης περιπάτου στην περιοχή συμβάλει στον εξωραϊσμό, στην αναβάθμιση και στη βελτίωση της εικόνας της και συνδυάζεται με την εντυπωσιακή παρουσία του φυσικού πρανούς, το οποίο ήταν κάποτε τμήμα της ακτογραμμής και συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα της περιοχής.

Επιπλέον, η πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του παράλιου τείχους.

αναμενόμενα οφέλη

Τα οφέλη συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • δημιουργία χώρου πρασίνου,
  • δημιουργία χώρου αναψυχής,
  • παρεμβάσεις για την κίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων,
  • δυνατότητα κίνησης ποδηλάτων, και
  • προστασία και ανάδειξη του παράλιου τείχους.