έργα 2014-2020

ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της ΣΒΑΑ

προβολή και δημοσιότητα

dimosiotita

περιγραφή

Οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τη Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του δήμου Καβάλας περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προβολής των συγχρηματοδοτούμενων έργων, τη διοργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων πολιτών, την παραγωγή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, την ανάπτυξη επίσημου ιστοχώρου, τη διαχείριση λογαριασμών και τη διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος).

Στον ιστοχώρο θα αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη στρατηγική, στο αντικείμενο και στην πορεία των έργων, τα ενημερωτικά έντυπα και το υλικό των ημερίδων και των δράσεων προβολής. Στο Facebook και στο Instagram θα παρέχεται διαρκής ενημέρωση για την πορεία των έργων, για τις επιμέρους ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, και επιπλέον θα απαντώνται οι ερωτήσεις των πολιτών.

αναμενόμενα οφέλη

Στα αναμενόμενα οφέλη συμπεριλαμβάνονται:

  • η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη δραστηριότητα του δήμου Καβάλας στον τομέα της αστικής ανάπτυξης,
  • η διαμόρφωση σαφούς εικόνας και αντίληψης της ταυτότητας της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,
  • η κατανόηση του αντικειμένου των επί μέρους έργων της στρατηγικής, της αλλαγής που θα επιφέρουν στην καθημερινότητα του πολίτη και στη φυσιογνωμία του δήμου,
  • η ενημέρωση για την εξέλιξη και τα αποτελεσμάτων των έργων,
  • η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων,
  • αλλά και η λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με την επένδυση των δημοσιονομικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.