έργα 2014-2020

αποκατάσταση της βορειοανατολικής πύλης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

αποκατάσταση πύλης 12

krei

περιγραφή

Οι διαδοχικές ιστορικές φάσεις της πόλης της Καβάλας αποτυπώνονται πρωτίστως στο αμυντικό της σύστημα. Η οχύρωση της Καβάλας παρουσιάζει τρεις κύριες οικοδομικές φάσεις: την αρχαία, τη βυζαντινή και την οθωμανική, η οποία κυριαρχεί σήμερα. Αποτελείται από έναν εξωτερικό περίβολο που υψώνεται στην απόκρημνη ακτογραμμή, έναν εσωτερικό που ορίζει την ακρόπολη και έναν τρίτο που οχυρώνει την κάτω πόλη.

Η οχύρωση της κάτω πόλης, σχημάτιζε ακανόνιστο τετράπλευρο. Με αφετηρία την Πλ1, την κύρια πύλη της βυζαντινής πόλης (επί της σημερινής οδού Θ. Πουλίδη), κατηφόριζε προς το πεδινό τμήμα, ακολουθώντας πορεία παράλληλη με την ακτογραμμή, διέσχιζε τη σημερινή οδό Κουντουριώτου, προχωρούσε κατά μήκος της σημερινής οδού Ύδρας, έφτανε στο ανατολικό τμήμα της πλατείας Ελευθερίας, έστριβε με κατεύθυνση προς ΒΔ, παράλληλα με τη σημερινή οδό Δοϊράνης και στη συνέχεια ακολουθώντας κατεύθυνση προς τα ΝΑ ανηφόριζε προς τη χερσόνησο,περικλείοντας μια έκταση 4 εκταρίων.

Από την οχύρωση της κάτω πόλης διατηρείται τμήμα μήκους 190 μ. Το υπόλοιπο κατεδαφίστηκε σταδιακά μετά το 1930 προκειμένου να οικοδομηθούν σύγχρονες οικίες και να διανοιχθούν οι οδικές αρτηρίες του κέντρου της σημερινής πόλης. Τα 45 μ. από τα 190 μ. βρίσκονται εντός των ορίων του οικοπέδου, πρώην ιδιοκτησίας Δ. Κρέη. Στο τμήμα αυτό ανοίγεται η πύλη (Πλ12), η οποία αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. Επίσης, διαμορφώνεται ο χώρος εξωτερικά του τείχους ως χώρος ανοικτών πολιτιστικών εκδηλώσεων με οριοθέτηση κλιμακούμενων επιπέδων από τοιχία, διάστρωση των επιπέδων, δημιουργία πρασίνου περιμετρικά του τείχους και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης.

Η πύλη ήταν άγνωστη στη βιβλιογραφία. Αποκαλύφθηκε με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έργου συντήρησης τμήματος του τείχους κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ονομάστηκε ως Πύλη 12 με βάση την αρίθμηση που έχει δοθεί στο τελικό δημοσιευμένο σχέδιο των οχυρώσεων της Καβάλας.

η πύλη 12, εσωτερική πλευρά του τείχους, 24-12-2020
η πύλη 12, εσωτερική πλευρά του τείχους, 24-12-2020
στοιχεία της πύλης 12 που διατηρήθηκαν στη θέση τους, 24-12-2020
στοιχεία της πύλης 12 που διατηρήθηκαν στη θέση τους, 24-12-2020
εξωτερική πλευρά της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας, 24-12-2020
εξωτερική πλευρά της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας, 24-12-2020
τμήμα της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας, δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο, 24-12-2020
τμήμα της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλας, δίπλα στο Παλαιό Υδραγωγείο, 24-12-2020
ανακατασκευή της πλίνθινης καμάρας που κάλυπτε το άνοιγμα της πύλης, 24-12-2020
ανακατασκευή της πλίνθινης καμάρας που κάλυπτε το άνοιγμα της πύλης, 24-12-2020
ανακατασκευή της πλίνθινης καμάρας που κάλυπτε το άνοιγμα της πύλης, 24-12-2020
ανακατασκευή της πλίνθινης καμάρας που κάλυπτε το άνοιγμα της πύλης, 24-12-2020

αναμενόμενα οφέλη

  • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, μέσω της ανάδειξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, καθώς η εν λόγω πύλη θα αποτελέσει μαζί με το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο, το Φρούριο και το Παράλιο Τείχος ένα ενιαίο σύνολο αρχαιολογικών μνημείων, οπότε αναμένεται ότι θα προσελκύσει πλήθος επισκεπτών και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην τόνωση του τουριστικού ενδιαφέροντος.
  • Ωφέλεια άμεση ή έμμεση για τους κατοίκους της περιοχής μέσα από τις εργασίες (προσλήψεις προσωπικού, αναθέσεις εργασιών) και τις δαπάνες του έργου (προμήθεια εξοπλισμού και υλικών), αλλά και από την ανάδειξη της οικιστικής περιοχής.
  • Επαναφορά της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος χώρου, ως χώρου πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων.