έργα 2007-2013

αποκατάσταση και επανάχρηση του μεντρεσέ και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του

παλαιός μεντρεσές

mentreses

περιγραφή

Η παρέμβαση συνίσταται στην αποκατάσταση του μεντρεσέ στις Καμάρες, στην επανάχρησή του ως «Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού», και στην ανάπλαση του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, από τον μεντρεσέ μέχρι και την οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο μεντρεσές (οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο) του Χατζή Αλί Πασά συνόδευε τζαμί που υπήρχε παλαιότερα στη θέση αυτή.

αναμενόμενα οφέλη

  • Διάσωση και ανάδειξη ενός μνημείου της πόλης.
  • Επανάχρηση του μνημείου και δημιουργία ενός νέου χώρου πολιτισμού.
  • Ανάδειξη του Υδραγωγείου (Καμάρες), γειτονικού μνημείου και τοπόσημου της πόλης.
  • Αναβάθμιση της περιοχής.
  • Εμπλουτισμός του τοπικού πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.